برگه تست پست ها

اکتبر 6, 2020

گالری فیلم و تصویر

آگوست 13, 2020

اخبار شاخه دانشجویی

آگوست 13, 2020

اخبار کمیته های تخصصی

آگوست 13, 2020

اخبار گروه های تخصصی

آگوست 13, 2020

اخبار انجمن

آگوست 12, 2020

معرفی انجمن علمی منظر ایران

انجمن علمي منظر ايران مؤسسه‌اي است غير انتفاعي که  در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي و فني  در شاخه های مختلف هنر و علوم وابسته به منظر با […]
آگوست 8, 2020

برخی از مزایای عضویت در انجمن

برخی از مزایای عضویت در انجمن فرصت تاثیر گذاری بر تصمیمات کلان حوزه منظر در سطح کشور  ارائه گواهي عضويت رسمي انجمن علمی منظر ایران به […]
آگوست 8, 2020

اعضای هیأت مدیره انجمن علمی منظر ایران