اهداف و برنامه ها

  •   ايجاد ارتباط علمي، فني، تحقيقاتي، آموزشي و تبادل نظر بين محققان، متخصصان داخلي و بين‌المللي و ساير كارشناساني كه در حوزه گرایش‌های مختلف منظر فعاليت مي‌كنند.
  •      انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين‌المللي با محققان و متخصصاني كه به گونه‌اي با علم و هنر معماري منظر سر و كار دارند.
  •      همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري و اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن.
  •       ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان، استادان ممتاز و افرادی که دارای دستاوردهای ارزشمند در گرایش‌های وابسته منظر باشند.
  •     ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و فني با توجه به شيوه‌هاي نوين آموزش و پژوهش در قالب سفرهاي پژوهشي، مشاوره آموزشي، برگزاري همايش‌ها و نمايشگاه و انجام ساير

فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي.

  •       انتشار كتب و نشريات علمي.