شرایط و قوانین عضویت در انجمن علمی منظر ایران

 

انواع عضویت عضويت در انجمن علمی منظر ایران عبارت است از :

۱- عضويت پيوسته: مؤسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در یکی از رشته و گرایش‌های منظر و همچنین رشته‌هاي وابسته باشند، مي‌توانند به‌عضويت پيوسته درآيند.

۲- عضويت وابسته: اشخاصي كه داراي درجه كارشناسي هستند و یا مدت ۵ سال به نحوي در يكي از رشته‌هاي منظر و یا رشته وابسته شاغل باشند.

۳- عضويت دانشجويي: كليه دانشجوياني كه در رشته‌ها و گرایش های مختلف منظر به تحصيل اشتغال دارند.

۴- عضويت افتخاري: شخصيتهاي برجسته ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه‌هاي هنر، محيط زیست، منظر، شهرسازي، برنامه ریزی شهری، معماري و فضای سبز حائز اهميت خاص باشد، يا درپيشبرد اهداف انجمن كمكهاي مؤثر و ارزنده‌اي نموده‌ باشند.

۵- اعضاي مؤسساتي (حقوقي): سازمانهايي كه در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مي‌توانند به عضويت انجمن درآيند.

تبصره ۱: افراد داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته‌هاي منظر و یا وابسته ان مي‌توانند با تصويب هيئت مديره به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

تبصره ۲: اعضاي مؤسساتي به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي‌شوند. توجه: هر يكي از اعضاء سالانه مبلغي را كه ميزان آن به پیشنهاد هیات مدیره تعيين مي‌گردد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهدكرد. حق عضویت سالانه برای اعضای موسساتی متفاوت بوده و بر اساس عواملی مانند بزرگی سازمان و یا تعداد کارمندان شاغل در سازمان از سوی هیات مدیره تعیین می گردد .لذا این دسته از عزیزان برای عضویت با دبیرخانه انجمن علمی منظر ایران تماس حاصل فرمایند.

تبصره ۳ : ملاک عضویت در انجمن و منتفع شدن از مزایای ان و داشتن حق رای در مجامع عمومی و یا داوطلب عضویت در هیات مدیره و سایر ارکان انجمن پرداخت حق عضویت سالیانه می باشد

تبصره ۴: پرداخت حق عضويت هيچ‌گونه حق و ادعايي نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نمي‌كند.

تبصره ۵: اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند

تبصره ۶: براساس مصوبه مورخ ۲ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ هیات مدیره انجمن حق عضویت انجمن علمی منظر در سال ۱۴۰۳ به شرح زیر خواهد بود:

١-عضويت دانشجويي : ۵۰۰۰۰۰ ریال

۲- عضويت وابسته:   ۳/۰۰۰/۰۰۰ ريال

۳- عضويت پيوسته :   ۴/۵۰۰/۰۰۰ ريال

از اعضای محترم انجمن علمی منظر ایران دعوت می گردد تا با مراجعه به اساسنامه انجمن با اهداف و قوانین انجمن اشنا شوند.