منظر در ایران

انتخاب آقای دکتر بهداد علیزاده رییس انجمن علمی منظر ایران به عنوان داور جایزه جهانی سر جفری جلیکو (Sir Geoffrey Jellicoe Award)

جایزه سر جفری جلیکو بالاترین نشان افتخار است که از سوی فدراسیون بین المللی معماران منظر(IFLA) هر ساله به یک معمار منظر ممتاز در تراز بین المللی تقدیم می گردد. شاخص انتخاب این معمار منظر برگزیده، داشتن دستاورد، فعالیت و یا مشارکت در پروژه های اجرایی و تحقیقاتی منحصر به فرد در زمینه رفاه پایدار جامعه، محیط زیست و ارتقاء حرفه معماری منظر در عرصه بین المللی می باشد. برای اعطای این جایزه کمیته ای متشکل از 5 داور از مناطق آمریکا، اروپا، آفریقا، آسیا و خاورمیانه تشکیل می گردد. باعث مباهات و خوشبختی است که آقای دکتر بهداد علیزاده به نمایندگی از منطقه خاورمیانه انتخاب شده اند تا در هیات داوران حضور داشته باشند. دکتر بهداد علیزاده عضو گروه مهندسی فضای سبز دانشگاه فردوسی مشهد و دانش آموخته دپارتمان معماری منظر دانشگاه شفیلد انگلستان می باشد.