با توجه به اهمیت بی‌پایان جوانان و نقش آن‌ها در آینده حرفه منظر، کمیته دانشجویی انجمن علمی منظر ایران تأسیس شده و به عنوان یک بخش حیاتی از انجمن، برای تعلیم و تربیت نسل جوان منظرساز و حفظ و ارتقاء این دانش مشغول به فعالیت است . کمیته دانشجویی انجمن علمی منظر ایران، یکی از کمیته های تخصصی این انجمن است که مسئولیت حمایت از فعالیت های دانشجویی در زمینه منظر را بر عهده دارد. این کمیته با برگزاری رویدادهای دانشجویی، ارائه خدمات مشاوره ای، و حمایت از پروژه های دانشجویی، به رشد و توسعه مهارت ها و دانش دانشجویان معماری منظر کمک می کند. کمیته دانشجویی انجمن علمی منظر ایران که  در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ایران فعالیت می‌کند، از دانشجویان و جوانانی با انگیزه و علاقمند به دانش و هنر منظر تشکیل شده‌ است  که در  همکاری با  برخی از اعضای هیات علمی عضو و همکار  انجمن علمی منظر ایران،  با تعهد به کار، مسیر آموزشی خود را پیگیری می‌کنند و به توسعه این عرصه در کشورمان می‌پردازند.

هدف اصلی کمیته دانشجویی انجمن علمی منظر ایران، ایجاد بستر مناسب برای فعالیت های دانشجویی در زمینه های کوناگوان وابسته به دانش و هنر منظر است. این کمیته با برگزاری رویدادهای دانشجویی، مانند همایش ها، کارگاه ها، و مسابقات، فرصتی را برای دانشجویان گرایش های مختلف منظر فراهم می کند تا با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، تجربیات خود را به اشتراک بگذارند، و مهارت های خود را تقویت کنند. همچنین، این کمیته با ارائه خدمات مشاوره ای، به دانشجویان در زمینه انتخاب رشته، انتخاب دانشگاه، و انتخاب پروژه های دانشجویی کمک می کند. علاوه بر این، کمیته دانشجویی با حمایت از پروژه های دانشجویی، به دانشجویان کمک می کند تا در زمینه های مختلف تجربه کسب کنند.

برخی از فعالیت های کمیته دانشجویی انجمن علمی منظر ایران عبارتند از:

  • برگزاری همایش های دانشجویی 
  • برگزاری کارگاه های آموزشی دانشجویی 
  • برگزاری مسابقات دانشجویی 
  • ارائه خدمات مشاوره ای به دانشجویان 
  • حمایت از پروژه های دانشجویی 

کمیته دانشجویی انجمن علمی منظر ایران، نقش مهمی در رشد و توسعه مهارت ها و دانش دانشجویان ایفا می کند. در اینجا برخی از مزایای فعالیت در کمیته دانشجویی انجمن علمی منظر ایران آورده شده است:

  • فرصت آشنایی با سایر دانشجویان 
  • کسب تجربه و مهارت در زمینه های مختلف منظر
  • ارتقای توانمندی های رهبری و مدیریتی
  • افزایش شانس اشتغال به کار در زمینه منظر

اگر شما یک دانشجوی فعال و مستعد  هستید و می خواهید در زمینه استعدادهای  خود  فعالیت کنید، همکاری با کمیته دانشجویی انجمن علمی منظر ایران گزینه مناسبی برای شما است.