معرفی گروه معماری منظر در انجمن علمی منظر ایران

 

گروه معماری منظر در انجمن علمی منظر ایران به عنوان یکی از گروه های فعال و بارز این انجمن، نقش بسیار مهمی در ترویج و توسعه حوزه معماری منظر در کشورمان داشته و با تمرکز بر روی طراحی، حفاظت و مدیریت مناظر طبیعی و معنوی، به پیشبرد اهداف انجمن علمی منظر ایران می‌پردازد.

همانطور که می‌دانیم، معماری منظر نقش بسیار مهمی در ایجاد و تحقق مناظری زیبا، پایدار و عمیق در اطراف ما دارد. این حوزه علمی و عملی از معماری نه تنها به بهبود زیبایی محیط زیست کمک می‌کند، بلکه در مدیریت منابع طبیعی و تدبیر منظر نیز نقش کلیدی دارد. گروه معماری منظر در انجمن علمی منظر ایران با تمرکز بر روی این حقیقت، به ترویج آگاهی از اهمیت منظر و طراحی منظر پایدار ترکیبی از طبیعت و فرهنگ می‌پردازد.

اهداف اصلی گروه معماری منظر در انجمن علمی منظر ایران عبارتند از:

ترویج آموزش و پژوهش: این گروه تلاش می‌کند تا با برگزاری کارگاه‌ها، سمینارها و دوره‌های آموزشی در زمینه معماری منظر، دانش و تخصص در این حوزه را ارتقاء دهد.
حفاظت و مدیریت منظر: گروه معماری منظر به ترویج اصول حفاظت و مدیریت پایدار منظر با هدف حفظ مناظر طبیعی و فرهنگی ایران می‌پردازد.
تبادل تجربیات: با همکاری با مؤسسات و انجمن‌های مشابه در داخل و خارج از کشور، گروه معماری منظر تلاش می‌کند تا فرصت‌های تبادل تجربیات و همکاری در زمینه معماری منظر را ایجاد کند.
دانش افزایی: این گروه به ارتقاء آگاهی عمومی و فرهنگ منظر در جامعه کمک می‌کند تا اهمیت حفظ و توسعه منظرها درک شود.

گروه معماری منظر در انجمن علمی منظر ایران از دانشجوان، متخصصان و علاقمندان به این حوزه در کشورمان حمایت می‌کند و امیدواریم که با تعهد و تلاش مستمر، به اهداف خود در ارتقاء معماری منظر و مدیریت منظر کمک کنند.