گروه منظر فرهنگی

معرفی گروه منظر فرهنگی در انجمن علمی منظر ایران

گروه منظر فرهنگی در انجمن علمی منظر ایران به عنوان یکی از گروه های مهم و اصلی این انجمن، به ترویج و توسعه اهمیت منظر فرهنگی به عنوان عنصری بارز در حیات جامعه ایرانی می‌پردازد. این گروه با تأکید بر اهمیت نقش منظر فرهنگی در حفظ و انتقال میراث‌های فرهنگی و هویت ملی، به پیشبرد اهداف انجمن علمی منظر ایران می‌پردازد.

همانطور که می‌دانیم، منظر فرهنگی به عنوان بخشی از منظرهای معنوی و تاریخی کشورمان، نقش بسیار مهمی در شناخت و ارتقاء ارزش‌های فرهنگی دارد. این حوزه علمی و عملی به ترکیبی از عناصر فرهنگی، هنری، تاریخی و جغرافیایی می‌پردازد. گروه منظر فرهنگی در انجمن علمی منظر ایران با تمرکز بر روی این حقیقت، به ترویج آگاهی از اهمیت منظر فرهنگی و ارتقاء طراحی و مدیریت منظرهای معنوی می‌پردازد.

اهداف اصلی گروه منظر فرهنگی در انجمن علمی منظر ایران عبارتند از:

حفظ و ترویج ارزش‌های فرهنگی: این گروه به حفظ و انتقال ارزش‌های فرهنگی ایرانی از طریق منظر فرهنگی اختصاص دارد.
طراحی و مدیریت منظرهای معنوی: گروه منظر فرهنگی به توسعه فضاها و منظرهای معنوی که نقش مهمی در تعالی فرهنگی دارند می‌پردازد.
توجه به تاریخ و هویت: این گروه تلاش می‌کند تا منظرها و فضاهای مرتبط با تاریخ و هویت ملی به شکلی متناسب و با احترام مدیریت شوند.
تبادل تجربیات: با همکاری با مؤسسات فرهنگی و مردم‌شناسان، گروه منظر فرهنگی تلاش می‌کند تا فرصت‌های تبادل تجربیات و همکاری در زمینه منظر فرهنگی را ایجاد کند.
گروه منظر فرهنگی در انجمن علمی منظر ایران از همکاری با دانشجوان، متخصصان و علاقمندان به این حوزه استقبال می‌کند و امیدواریم که با تعهد و تلاش مستمر، به اهداف خود در ارتقاء منظر فرهنگی کشورمان کمک کند.